Outdoor/Indoor csapatépítés | Pusztaolimpia | Lovaglás | Koronglövészet | Kalandpark


INDOOR CSAPATÉPÍTÉS

Miért csapatépítés?

Amire nem képes egyedül egy ember, arra képes lehet több, ha egyéni adottságaikból, kreativitásukból rendszert tudnak alkotni egy közös siker érdekében. Ez soha nem alakul ki magától.

Miért játék?

Egymás megismerése, elfogadása könnyebbé és hatékonyabbá válik, ha a résztvevőknek lehetőségük nyílik arra, hogy megszabaduljanak a munkahelyi beidegződésektől, viselkedési sémáktól, és helyettük újakat próbáljanak ki. A megváltozott élethelyzetek egyben megváltozott szerepeket is igényelnek. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a csapatépítéseken a csapatok összekovácsolódása, személyes képességek fejlődése hatásos és maradandó pozitív hatást biztosít, hiszen a feladatok olyan szituációkat teremtenek, melyek a hétköznapi életbe is könnyen adaptálhatók.

A program módszertana

Önálló, de egymásra is építhető, játékos gyakorlatok sok mozgással, de nem túl nagy fizikai igénybevétellel. Alapelve az önkéntesség. A játékok lehetőséget adnak a megmérettetésre, szórakozásra és aktív kikapcsolódásra. Ezeken kívül fejlesztő tréninggyakorlatok is beépíthetők a programba.

A program menete

Bevezetés: a moderátor bemutatkozása, információk ismertetése, csapatalakítás

Játékok: tartalmi- és időbeli összhangban váltják egymást. A csapatok együtt oldják meg a feladatot, illetve 1-1 feladatra "delegálnak" embereket. A játékok szabadon variálhatók, szűkíthetők ill. bővíthetők.

 • Ismerkedési gyakorlatok
  Rendhagyó ismerkedés olyan emberek számára, akik már ismerik egymást, illetve azok számára is, akik kevésbé ismerik a többieket.
 • Belső mozgásos, ügyességi feladatok
  Ezek teremben is elvégezhető mozgásos játékok, melyek kellemesen megmozgatják társaságot.
 • Kreatív gyakorlatok
  Kiderül, hogy melyik csapat tagjai a legkreatívabbak. Olyan helyzetekbe kerülnek a résztvevők, melyekhez egyedi látásmódra és friss észjárásra van szükség.
 • Műveltségi feladatok
  Ebben a feladattípusban a csapatok műveltségi kérdések segítségével mérhetik össze tudásukat.
 • Logikai feladványok
  Ezek bonyolult feladatok, melyeket egy csapat akkor tud sikeresen megoldani, ha a résztvevők együtt tudnak működni a közös cél érdekében.

A felsorolt néhány játéktípuson kívül cégek, munkacsoportok számára hasznos lehet tematikus tréninggyakorlatok alkalmazása is. Ezekkel a gyakorlatokkal olyan készségeket, képességeket lehet fejleszteni, melyekre a közös munka során szükség van.

Tréning: A következő kompetenciákat lehet előtérbe helyezni és fejleszteni a játékos, de ugyanakkor tanulságos gyakorlatok segítségével:

 • Együttműködés
  Az egymásrautaltság megtapasztalásával, a szétosztott információk összerakásával lehet elérni, hogy több ember hatékonyan összedolgozzon a közös cél érdekében.
 • Kommunikáció
  Ez önmagán belül is egy nagyobb tartalmi blokk. Hangsúlyt lehet fektetni az egyértelmű kommunikálásra, az információ megosztására, egymás meghallgatására, illetve az asszertív kommunikációra.
 • Konfliktuskezelés
  A munka, és általában az élethelyzetek sok konfliktuslehetőséget rejtenek. Meg lehet tanulni ezek tudatosabb felismerését, és egy-két konfliktust generáló gyakorlat segítségével a megoldási stratégiák is előtérbe kerülnek.
 • Vezetői készségek
  Az előző pontokban felsoroltakon kívül a döntéshozatalra és a felelősségvállalásra helyeződik a hangsúly.

Eredményhirdetés, lezárás: összegzés, a játékosok elmondják az élményeiket, valamint a játékvezetők/trénerek is adnak valamilyen visszajelzést a csapatok teljesítményéről.

Minden program a megrendelővel történő előzetes egyeztetés, igényfelmérés után kerül kialakításra.

Minden résztvevőnek hasznos élményeket és jó szórakozást kíván a Sarlóspuszta Club Hotel!